Alles voor iedereen: democratische economie

  • Alles wat de aarde voortbrengt is voor allen: Alle mensen zijn van het land, en al het land van de mensen.
  • Land kan niet worden bezeten, alleen beheerd en bewoond. Het land is als andere mensen; ze zorgt voor ons, en vereist respect, wederkerigheid, net als alle dieren en planten die het land voortbrengt.
  • Alle welvaart is een gemeenschappelijke prestatie. Privé-luxe van de weinigen wordt de openbare luxe voor iedereen. 
  • Wie echt asociaal veel geld heeft levert dat nu al in voor de gemeenschap: er gaat een vermogensplafond gelden van 10 miljoen euro. 
  • We rollen educatieprogramma’s uit over gemeenschappelijk eigendom. In vroegere culturen betekende land meer dan eigendom; het omvatte cultuur, relaties, ecosystemen, sociale systemen, spiritualiteit en recht.  
  • Wij steunen Inheemse volkeren en milieubeschermers en hun verzet tegen landroof en het vernietigen van ecosystemen wereldwijd