Lichamelijke en geestelijke emancipatie

  • Boeken, kunst en kennis maken ons vrij en openen een nieuwe wereld. 
  • Wij gaan de ontlezing bestrijden. In heel Nederland stichten we collectieve leesgroepen voor jong en oud. 
  • Miljarden extra subsidie naar lokale cultuur, verheffing, kunst-educatie, theater, en waarden-ontwikkeling. 
  • Stichten van collectieve groepen voor lichamelijke vorming, emotionele ontwikkeling en spirituele ontwikkeling.