Onderwijs voor een collectieve wereld

Met jou werken we aan..

  • Lokale en nationale onderwijs curriculum aanpassen op het leren over en identificeren van vrijheidsbeperkende machtsstructuren en andere systemen van onderdrukking. Binnen elk gegeven vakgebied wordt speciale aandacht besteed aan (neo-)kolonialisme en imperialisme, feminisme, het patriarchaat en het kapitalisme.
  • Zingevingsonderwijs waarin de mens herontdekt hoe te voelen, uiten, en mens kunnen zijn. 
  • Ontwikkelingsonderwijs waarin de mens ontdekt wat intrinsieke waarden zijn, en een goed leven is buiten consumeren en bankhangen.
  • Populariseren van alternatieve vormen van kennis en zijn: het moderne leven ontkent vele vormen en aspecten van het menszijn.
  • Verbod op elite-onderwijs en priv├ęscholen.