Collectief OndeugendDe ondeugenden sluipen uit hun vossenholen en lachen de tijd uit!
Spektakel! Spektakel!’ roept er een speels. Een ander steekt vrolijk de tong uit (een nodig en belangrijk teken), terwijl uit vanuit de achterhoede een gemeenschappelijk gegrinnik opstijgt, dat, bezield door de geestige ironie van hun taak, de volgende gedachte over ons bestaan verraadt: We leven in een Spectaculaire tijd! Alleen Ondeugende Plannen kunnen ons nog bevrijden!

Wij zijn Collectief Ondeugend en openen de weg naar een nieuwe morgen.
Wij wachten niet tot de post-kapitalistische wereld aan de deur verschijnt – wij gaan naar haar op zoek, en deinzen daarbij niet terug voor een spelletje met de machthebbers. Optimistisch en schaamteloos breken wij de Spektakelmaatschappij af via geweldloze, prachtig provocerende streken en bouwen er de collectieve wereld terug. Wij zijn filosofen. Kunstenaars. Studenten en Dissidenten. Wij doen aan groepjesvorming. Aan rondhangen. Het ABCD van het Collectief is dan ook: Aandikken, Bemodderen, Creëren en Dollen.

Spektakelmaatschappij?
Steeds leger rakende oceanen terwijl in de reclames de visjes vrolijk doorzwemmen! Een realiteit die gereduceerd is tot een eindeloze stroom vermarktbare fragmenten, en ons aanmoedigt oppervlakkig te zijn! Het naïeve instagram-idealisme dat als product over de toonbank gaat en het politieke wegvreet! Een cultuur van ‘depressive hedonia‘ waarbij de stimulering door aandachtvragende schermen, video’s, socialemediafeeds en programma’s die ons in een dwangmatige spiraal houden van die verveling, verlangen, entertainment en depressie! De ongekende carrière-geilheid van een steeds preutser wordend volkje! Het Menselijke Zelf dat door de advertenties op de alles-markt, tot de perfecte eenzame consument wordt gekleid! De competitie óm alles (materieels) en vóór niets (belangrijks), terwijl politieke vernieuwers anno 2021 hun vooroorlogse theorieetjes van plakkerige aardappels en dito spruitjes blijven verkopen!
Enzovoorts.
Enzovoorts!

Dit alles rekenen we tot Het Spektakel, waar wij met zijn allen tegenover staan! 
Luister goed, Administrateurs, Marketeers, Persoonlijk Dienstverleners en SCRUM-meesters:

Het Spektakel is een permanente opium-oorlog. [De pseudo-wereld van] Het Spektakel streeft ernaar koopwaar als levensvervullend te positioneren, terwijl het iedereen in een permanente staat van leegte achterlaat. (44) De houding die Het Spektakel afdwingt is die van de passieve acceptatie (12). Hier is de zon die nooit ondergaat: (…) Het Spektakel bedekt het gehele oppervlakte van de aarde, en zwelgt eindeloos in haar eigen roem. (13). ‘De economie vormt de wereld, en maakt een wereld van alleen economie! (40).

– Guy Debord, La société du spectacle


Zodra de eerste schemering de lage landen invalt, sluipen wij overal waar voldoende dekking is rond, om op verrassende plekken weer te verschijnen. Van polders, duinen en bossen tot aan de randen van dorpen en steden wordt gescharreld en gespeeld. Ze kan niet anders, die mooiste en verraderlijk aaibaarste van de dieren – al het andere wekt hoe dan ook het lachen bij haar op. Het beeld van de carrièrepoliticus doet haar dadelijk naar de knieën grijpen, en zodra er een lobbyist van de Grote Industrie op televisie komt vertellen waar het heen moet met de duurzaamheidsmaatregelen mogen er heel wat traantjes vloeien!

De vos is tot alles bereid. Onberekenbaar en met een incorrumpeerbaar geweten, eist ze alles!