Standpunten

‘Het gaat erom geschiedenis te schrijven en nieuwe denkbeelden te scheppen, alleen dit telt als politiek’ – Antonio Gramsci

Als enige politieke beweging in Nederland openen wij de weg naar de Nieuwe Wereld. In Nederland zal gemeenschap en vrijheid weer centraal komen te staan, in plaats van de religie van het geld. Wij gaan voor een esthetische heropleving, een democratische economie, en zeggenschap over je leefomgeving.

 • Ruim baan aan actie en vertier: Leven met het hoofd omhoog, ruimte is voor passie, lol en levendigheid.
 • Explosie van openbare cafés en lokale buurtfeesten, badhuizen en andere ontmoetingsplekken weg van het geld. Het egoïsme van deze tijd laten we achter ons. We laten een nieuwe lichtheid leven.
 • Opbouw van coöperatieve structuren zoals buurtverbanden, hulpnetwerken, vrijplaatsen, coöperatieven, zorgfondsen, vakbonden, eigendomsfondsen en woongroepen.
 • Formuleren van een nationaal doel: De Nederlandse staat krijgt tot doel mensen te bevrijden van tirannie en het verhogen van vrijheid en levensomstandigheden in de wereld

  lees meer…
 • Einde aan het westers nihilisme: Het Westerse verlies van cultuur en waarde komt door het kapitalisme, dat als enige waarde geld en winst wilt. 
 • De kapitalistische ‘ik-ideologie’ wordt officieel erkend als gevaar voor de Nederlandse democratie en sociale verwevenheid. 
 • Snel-rijk-worden propaganda en egoïsme verstoort de normale ontwikkeling van kinderen. Einde aan programma’s en mediakanalen die dit verheerlijken. 
 • Einde aan asociaal gedrag, de cultuur van agressie, dikke scheur-audi´s en snelle gastjes. Einde aan corporale studentenverenigingen. Einde aan de elitaire haantjescultuur. Verplichte cursussen en straffen voor vrouwenhatende schreeuwlelijken zoals Andrew Tate.
  lees meer..
 • Boeken, kunst en kennis maken ons vrij en openen een nieuwe wereld. 
 • Wij gaan de ontlezing bestrijden. In heel Nederland stichten we collectieve leesgroepen voor jong en oud. 
 • Miljarden extra subsidie naar lokale cultuur, verheffing, kunst-educatie, theater, en waarden-ontwikkeling. 
 • Stichten van collectieve groepen van verbinding voor lichamelijke vorming, emotionele ontwikkeling en spirituele ontwikkeling.

  lees meer…

 • Curriculum aanpassen: les over vrijheidsbeperkende machtsstructuren en systemen van onderdrukking.
 • Zingevingsonderwijs waarin de mens herontdekt hoe te voelen, uiten, en mens kunnen zijn. 
 • Ontwikkelingsonderwijs waarin de mens ontdekt wat intrinsieke waarden zijn, en een goed leven is buiten consumeren en bankhangen.
 • Verbod op elite-onderwijs en privéscholen.

  lees meer…
 • Benoem hoe het is: Het wegvreten van onze vrijheid en democratie gebeurt omdat rechtse politici en miljardairs daar baat bij hebben.
 • Actieve tegenwerking en het schandpalen fascisten in Nederland en daarbuiten.
 • Educatie over de bondjes tussen rechts, fascisten en miljardairs in Nederland, toen en nu.  
 • Monddood maken van rechts-extremisten en fascisten in de pers.
 • Verbod op publieke functies: mensen met fascistoïde opvattingen mogen geen publieke functie bekleden.


  lees meer…
 • Opbouw van een vrije en anti-autoritaire maatschappij.
 • Vrijheid van werk: Werken aan het einde van de 9 tot 5-baan. Verlichting van werkuren door automatisering en gemeenschappelijk eigendom van bedrijven. 
 • Einde aan zinloos werk. Wel 40% van de Nederlanders vinden dat hun baan onder die categorie valt. 
 • Vrijheid door democratische economie: Geld is vrijheid. Ongelijke verdeling van geld zorgt voor ongelijke verdeling van vrijheid.  
 • Vrijheid van staatsbemoeienis: Meer zeggenschap over je leefomgeving en leven

  lees meer…
 • Af van de kleinburgerlijke visie op naakt en seks. 
 • Ruim baan voor de menselijke passies en collectieve luxe. Wij leven samen het goede leven!
 • Stimuleren van echte connecties. Een einde aan de online cultuur en individueel thuiszitten. 
 • Realiseren van gemeenschappelijke badhuizen. 
 • Frequente volksfeesten met iedereen. 
 • Openbare ruimte wordt écht openbaar, vrij en niet-commercieel
 • Publiek toegankelijke eethuizen om een nieuwe eetcultuur te bouwen.  lees meer…
 • Kleinschalige, prachtige pleinen, plekken en gebouwen zoals in Italië waar je goed kunt samenleven. Water en groen door de hele stad heen voor afkoeling en genot. 
 • Esthetiek voor iedereen: Democratische betrokkenheid bij esthetiek van de omgeving. Nieuwbouw moet móói zijn; een einde aan de architectuur van het kapitalisme van kantoorpanden en blokkendozen. 
 • Realiseren van een nieuw Nederlands Architectuur Instituut voor sociale huisvesting die kleur, organische en speelse vormen in architectuur verheerlijkt, zoals Amsterdamse School, Berlage, Jugendstil. 
 • Einde aan alle reclame.

  lees meer…
 • Democratische economie: Werken doe je samen, dus je bezit samen, hebt inspraak en deelt in de winsten. 
 • Einde aan de putin-bedrijven: Putin-bedrijven die lak hebben aan de wereld, en waar het bestuur schatrijk wordt ten kosten van alle anderen (het staatskapitalisme) worden coöperatief en democratisch gemaakt. 
 • Einde aan corruptie. Het bedrijfsleven in Nederland ligt in bed met de overheid. Op dit moment zijn we het land van draaideur-politici, belastingontduiking en witteboordencriminaliteit. Er komt een wettelijk verbod op lobbyen voor commerciële belangen en inmenging van geld in de politieke besluitvorming. 
 • Einde aan Stageplekken: Werk is werk én moet betaald worden

  lees meer…

De vrijheid van meningsuiting is gelukkig niet absoluut. Er moet altijd een afweging worden gemaakt: wiens belang is groter; dat van degene die spreekt, of de maatschappelijke resultaten daarvan?

 • Educatieprogramma´s over de subjectiviteit van nieuws, valse consumptiebehoeftes, en manufacturing consent: manipulatie van de massamedia door het grote bedrijfsleven. 
 • Media uit de handen van commercieel en geldgedreven media, geen ruimte voor fascistische omroepen zoals ON!
 • Scholing voor journalisten in opleiding over politiek, kapitaalbelangen en fascisme.


  lees meer…
 • Ecologische productie als norm. Vervuilende bedrijven worden uitgefaseerd. 
 • Massaconsumptie wordt afgeremd met behoud van een collectief luxe leven.
 • Geen winstproductie maar productie voor menselijke behoefte. Wij gaan de wereld actief ontmarkten.
 • Educatieprogramma´s over de natuur als complexe realiteit waar wij onderdeel van zijn, in plaats van eigendom dat je kunt uitbuiten. 
 • We kopen boerenland op en laten onze bedwongen bossen weer groeien.
 • Volledige transparantie van productieprocessen; uitfaseren van onethische en mensonterende praktijken.   lees meer..
 • Alles wat de aarde voortbrengt is voor allen: Alle mensen zijn van het land, en al het land van de mensen.
 • Alle welvaart is een gemeenschappelijke prestatie. Privé-luxe van de weinigen wordt de openbare luxe voor iedereen. 
 • Wie echt asociaal veel geld heeft levert dat nu al in voor de gemeenschap: er gaat een vermogensplafond gelden van 10 miljoen euro. 
 • We rollen educatieprogramma’s uit over gemeenschappelijk eigendom. In vroegere culturen betekende land meer dan eigendom; het omvatte cultuur, relaties, ecosystemen, sociale systemen, spiritualiteit en recht.  
 • Wij steunen Inheemse volkeren en milieubeschermers en hun verzet tegen landroof en het vernietigen van ecosystemen wereldwijd.

  lees meer…
 • Cameratoezicht, dataopslag en digitalisering beperken ons menszijn. Onder het mom van ‘veiligheid’ houden machtige instanties ons onder de duim. Met onze identiteit en persoonlijke gegevens wordt gespeeld alsof het een potje knikkeren is. 
 • In plaats daarvan zoeken wij de menselijkheid op die we in het proces van digitalisering zijn verloren.

  Lees meer..

 • We herpositioneren het ministerie van Defensie om tot doel te hebben het bevrijden van mensen en verzet tegen overheersing. 
 • We zijn tegen gewelddadige imperialistische overheersing in welke vorm dan ook. Mensen, groeperingen en staten moeten zichzelf kunnen bevrijden van overheersing. 
 • Defensie concentreert zich in binnen- en buitenland op het realiseren van de voorwaarde voor vrede. 
 • Dienstweigeren tegen veroveringsoorlogen wordt aangemoedigd. 
 • Zodra de collectieve wereld daar is, smelten we de wapens om.

  lees meer..