Fundamenten & waarden

Collectief Ondeugend is een vrolijke maatschappelijke tegenbeweging. Wij bouwen aan een nieuw soort samenleven op basis van collectiviteit, radicale vrijheid, zingeving en ecologie.

Wat bedoelen we met die woorden? Dat lees je hieronder.

Collectiviteit: Van alleen naar samenleven

Eeuwenlang is ons ingefluisterd dat de mens van nature egoïstisch is. Het wordt ‘normaal’ en ´natuurlijk´ gevonden om voor jezelf te leven vanuit egoïsme en eigenbelang. We ontwierpen ons economisch systemen en overheden op dit idee. We bouwden wantrouwen, gemeenschappen als los zand, en mensen die geen meer verbinding voelen met elkaar.

Wij hebben een betere visie. Wij weten dat de mens en het leven méér is. We kieperen het idee dat de mensheid een losse verzameling is van agressieve, competitieve en brute wezens overboord. De mens is wat de structuur van haar máákt, en in de juiste gemeenschapsstructuur zal je zien dat mensen floreren. Collectief Ondeugend bouwt gemeenschapsstructuren op waar mensen schouder aan schouder staan, en wakkeren kameraadschap aan. Egoïstische structuren waar de één rijker wordt ten kosten van de ander (het staatskapitalisme) bouwen we af. We ontmoedigen laag gedrag zoals concurrentie, sociaal afzetten, en wantrouwen. We bouwen aan verbinding, wederzijdse hulp, gelijkwaardigheid, en vertrouwen.

De nieuwe wereld moet collectief worden voorgesteld, politiek worden veroverd en gecreëerd door gemeenschappelijke actie. In Nederland en verder.

Radicale vrijheid: Échte vrijheid voor iedereen

Allemaal willen we vrij zijn. Dat lukt maar nauwelijks.
Vrijheid nu betekent de ‘saaie vrijheid’ van 25 vakantiedagen per jaar en kiezen uit 100 merken en smaakjes pindakaas. Vrijheid nu betekent ook de ‘slechte’ vrijheid om mensen ondergeschikt te maken en uit te buiten (hiërarchie); de vrijheid om winsten te maken zonder het te delen (ondemocratisch bezit); de vrijheid om technologische uitvindingen voor jezelf te houden (patentrecht), de vrijheid een hek te zetten om een stuk aarde dat ooit van ons allemaal was (ondemocratisch bezit) en de vrijheid om als staat zaken nodeloos te verbieden (ondemocratische macht).

Wij gaan naar een nieuw soort vrijheid toe: Radicale vrijheid.
Radicale vrijheid betekent vrij zijn van honger en armoede (materiële obstakels), vrij zijn van ziekte en grenzen (fysieke obstakels), vrij zijn om te kunnen beslissen over je eigen leven en omgeving (democratische macht), vrij zijn van werk (automatisering en democratisch bezit), vrij zijn om alle kennis en technologie te gebruiken (patentafschaffing / open source), en de aarde gezamenlijk te gebruiken (democratisch gebruik). Radicale vrijheid betekent ook vrij zijn van de willekeurige macht van anderen (horizontale relaties), vrijheid om te zijn wie je wilt zijn, en lief te hebben.

De collectieve beweging vecht voor de radicaal vrije wereld.

Zingeving: Een betekenisvoller leven

Een vol leven betekent dingen wéten, zíen, begrijpen.
Kennis, kunst en literatuur maken ons vrij. Ze laten ons uit de schaduw komen, laten ons krachtig door de donkere muren van onwetendheid breken en opent zo nieuwe werelden. Zo worden we bewust van de krachten die in de wereld aan het werk zijn. De nieuwe wereld realiseren betekent een verheffing van elk mens, ook op het niveau van de geest, met als doel dat ieder mens een vrije, weetgierige collectivist kan worden.

Het Collectief streeft naar individuele en collectieve ontplooiing met en houdt zich bezig met (fysiek) onderwijs en ontwikkeling van mensen. Het Collectief sticht zowel groepen voor lichamelijke vorming als gezamenlijke emotionele vorming en support, als spirituele ontwikkeling. Het collectief maakt groepen om te leren over onze verbintenissen met elkaar en de natuur.

Ecologie: Verbinding en verdieping van mens en omgeving

Een ecologische structuur en een vernieuwde en diepere relatie tussen mens en omgeving.
Een écht collectieve samenleving gaat hand in hand met het herstel en bescherming van natuur en milieu. De gedachte dat we egoïstisch (van de aarde) kunnen nemen wat we maar willen heeft de wereld verstoord. Binnen het collectief bouwen we structuren op om vervuilende productie stop te zetten en ecologische productie op te bouwen. We breken met het idee dat geluk schuilt in overconsumptie, en leren onszelf en anderen over de machtsstructuren die de klimaatcrisis tot stand hebben gebracht.

We leren en reflecteren over de verschillende assen van ongelijkheid die intrinsiek verbonden zijn aan alle andere ongelijkheden in de wereld. Het is ook erkennen dat wij (in het Westen) de route naar een ecologische transitie en sociale rechtvaardigheid niet zelf moeten vastleggen, maar diegene moeten vragen die het meeste verstand en verbintenis met hun leefomgeving hebben.

Elke persoon of groep kan zich autonoom organiseren en actie ondernemen in de naam en geest van het Collectief, zolang de actie past binnen de fundamenten en kernwaarden van het Collectief. Op deze manier wordt de macht gedecentraliseerd, wat betekent dat er geen toestemming hoeft te worden gevraagd aan een centrale groep of autoriteit, en je kunt doen waar jíj energie van krijgt.

Waarden

1: Wij geloven in de Nieuwe Wereld

Wij laten ons niet afleiden door gewauwel over dat ‘de wereld nu eenmaal zo is’. De wereld is wat we máken. Dit geloof is een productieve kracht die onze beweging vooruit stuwt. Wij laten duizend bloemen bloeien: zover mogelijk leven we alsof we al vrij zijn alsof we al in de Nieuwe Wereld leven! We breken met veel plezier, lol en kameraadschap het oude af en bouwen we een florerende, vrije en collectieve wereld terug.

2: Wij geloven in een mooier mensbeeld

Op dit moment zien de meeste mensen elkaar als concurrenten; als ‘de ander’; als een object, of als instrument voor hun eigen doel. Wij staan voor een mooier mensbeeld. We geloven in de kracht en de schoonheid van mens en gemeenschap, en de liefde die daaruit
voortvloeit. Scheidingen (binaire concepten) die ons zijn aangeleerd, zoals mens/natuur, zwart/wit, man/vrouw en nog dagelijks worden gereproduceerd breken we met liefde af -tegelijkertijd omarmen we de vele identiteiten die een mens te bieden heeft en accepteren
we de ambiguïteit van het leven.

3: Wij richten ons op de structuur

Mensen zijn diep complexe wezens: – in staat tot (morele) grootheid én in staat tot allerlei soorten wreedheid. Je kunt kwaad niet uitroeien, maar wel zo weinig mogelijk kans geven. Dat is precies waarom we horizontale structuren en collectiviteit nodig hebben: Het systeem voedt mensen op tot hoe ze zijn. Juist wanneer we één mens te veel macht geven over zijn medemens, creëert dat het gevaar dat macht wordt misbruikt. Geen enkel systeem is
perfect, maar het beste recept om de kans op misbruik zoveel mogelijk te minimaliseren, is om de macht – politiek en economisch – zo veel mogelijk te verspreiden. Wij geloven dat we via nieuwe collectieve systemen vrije, liefdevolle en gemeenschappelijke mensen kunnen maken.

4: We doen het Collectief, of niet

We bouwen onze gemeenschap zo inclusief en laagdrempelig mogelijk en gaan naar waar de mensen zijn. Je vind ons in sportclubs, buurthuizen, basisscholen, universiteiten en
kroegen. Binnen onze beweging zullen we zo weinig mogelijk individueel doen, omdat de kracht in het collectief ligt. We werken actief aan het creëren van veiligere ruimtes voor gemarginaliseerde individuen en verwijderen obstakels die hun participatie in de weg staan. We streven ernaar om digitale en fysieke toegankelijkheid te waarborgen. We gaan voor echte, offline verbinding: Er is inmiddels voldoende onderzoek dat een positieve verband aantoont tussen afnemende maatschappelijke betrokkenheid en online uren. De online cultuur gedijt dankzij de individualisering die de laatste jaren in de samenleving is getrokken. Onlinecultuur versnelt en verankert die sociale atomisering.

5: We zijn krachtig én gevoelig

Onze beweging kent haar krachten: Wij zijn provocerend maar ook speels, en wij zijn militant maar ook zorgzaam. Volgens deze lijn erkennen we ook de vele passies van individuen in de beweging en zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor de uiting ervan. We vieren ieders unieke zijn en talenten. Alleen met positieve stimulering, liefde, zorg, rust en reflectie kan de beweging en de mens floreren.

6: We zijn niet bang om individuen verantwoordelijk te stellen

Wij durven stellig en brutaal een onderbouwd standpunt in te nemen tegen alles en iedereen die een Collectieve, Radicaal Vrije, Zingevende en Ecologische wereld tegenhoudt. Tegelijkertijd zijn we er van bewust dat niet iedereen zuiver in de leer kan zijn en wordt er
genoeg rekening gehouden met ieders leerproces: Geduld, reflectie en respect is hierbij een nodige zaak. Met liefde leren we elkaar over alle structuren en systemen die wij trachten af te breken (zie kopje Structuren Waar Wij Mee Breken). Daarnaast staan wij altijd open om te leren van nieuwe ideeën, perspectieven en manieren van zijn die ons verder brengen richting de Nieuwe Wereld.

7: We gaan voor tastbare overwinningen

Alleen succes maakt succes. Onze overtuiging is dat niets zo opzwepend en motiverend werkt als concrete overwinningen behalen, zowel op korte als lange termijn. In plaats van
ons bijvoorbeeld te richten op tijdelijke demonstraties, gaan we voor concrete verbeteringen voor mensen. Successen meten wij breed en groot uit.