Nieuwe collectieve wereld

Samen met jou gaan we voor..

  • Ruim baan aan actie en vertier: Leven met het hoofd omhoog, ruimte is voor passie, lol en levendigheid.
  • Explosie van openbare cafés en lokale buurtfeesten, badhuizen en andere ontmoetingsplekken weg van het geld. Het egoïsme van deze tijd laten we achter ons. We laten een nieuwe lichtheid leven.
  • Opbouw van coöperatieve structuren zoals buurtverbanden, hulpnetwerken, vrijplaatsen, coöperatieven, zorgfondsen, vakbonden, eigendomsfondsen en woongroepen.
  • Formuleren van een nationaal doel: De Nederlandse staat krijgt tot doel mensen te bevrijden van tirannie en het verhogen van vrijheid en levensomstandigheden in de wereld.