Vrede en verdediging

  • We herpositioneren het ministerie van Defensie om tot doel te hebben het bevrijden van mensen en verzet tegen overheersing. 
  • We zijn tegen gewelddadige imperialistische overheersing in welke vorm dan ook. Mensen, groeperingen en staten moeten zichzelf kunnen bevrijden van overheersing. 
  • Defensie concentreert zich in binnen- en buitenland op het realiseren van de voorwaarde voor vrede. 
  • Dienstweigeren tegen veroveringsoorlogen wordt aangemoedigd. 
  • Zodra de collectieve wereld daar is, smelten we de wapens om