IN TIEN STAPPEN NAAR DE COLLECTIEVE VRIJSTAAT

Hoe ontstaat uit de oude maatschappij een nieuwe maatschappij? Van mens op mens, als een aanstekelijke en speelse lachbui!

Nachtenlang zijn we opgebleven. Met zweet op onze ruggen maar stralend in onze ziel voelden we de immense hitte die mensenharten samen kunnen maken. We keken elkaar in de ogen aan en schaterde het uit. Geld! Status! Nog meer spullen! Waar doen we het in godsnaam voor? Is dit het leven? De oude cultuur praat ons met rochelende stem aan een vrij mens te zijn maar laat de rijken ons acht uur per dag achter bureau en autostuur vastbinden. Hoort dat zo? Stoffige politici hebben het over ´natuur´ maar verplichten ons tussen beton en asfalt te leven. Moet dat zo? De massa zegt democraat te zijn, maar staat met de handen in de zakken te roeren terwijl kapitalisten land en mensen tot droog stof uitputten.

Is dit het? Is het vrijheid wat de vogels zingen?

Van rechts tot links proeven mensen dat de ideeën die we uit de handen van het verleden hebben gekregen zijn beschimmeld. Langzaam zien we de oude orde verkruimelen. Dat is goed! Liefdevol zullen we het oude naar de afvalbak dragen, en een nieuwe collectieve manier van leven bouwen. De nacht van het 21e eeuwse leven zal onze volle zonsopgang zijn. Met ons hoofd omhoog zullen wij een nieuwe vrije tijd inluiden, voor iedereen behalve de vijanden van vrijheid. Wij zullen de egoïstische maatschappij doodverklaren (ze is dood) en de collectieve maatschappij opbouwen!

Wat laten we achter? De moderne tijd!
Klamme hebzucht! Passiviteit! Grijs verlichtingsdenken! De dode cultuur! Scheiding tussen natuur en mens! Massacultuur! Richtingloze elites! Maatschappelijke nutteloosheid! Staatsrepressie! Surveillance! Kleinburgerlijke schaamte! Competitie! Koloniaal denken! Hiërarchische structuren! Spulletjes fetisj! Carriere geilheid! Asfaltverslaving! Controledwang! Gemakzucht!

Wat bouwen we? De Collectieve Vrijstaat!
Collectieve vrijheid! Vrijheid van werk! Vrije mythevorming! Radicale deeldrang! Hechte gemeenschappen! Kameraadschap! Florerend land met bossen zover het oog reikt! Collectieve luxe in stad en land! Gemeenschappelijk bezit! Levende architectuur! Liefdevolle manieren! Vrije manieren van denken, bewegen en leven!

Wie gaat ons stoppen?
Niemand! Niet de kapitalisten en hun propaganda. Niet de politie en hun stokken (hun taak is om alles hetzelfde te houden). Niet onze verdwaalde medemens, die alleen het ‘normaal’ van het moderne leven kent. We zullen de natuurlijke weg begrijpen, aan de deuren van het kapitalisme trekken tot de scharnieren en sloten buigen.

Help de collectieve vrijstaat! Start met ons vrije en collectieve cafés, vrije en collectieve scholen, vrije en collectieve sportclubs, leesgroepen, verenigingen!


1.  Wij genezen de moderne ziekte die zegt dat er geen goed, geen kwaad bestaat. Goed is collectiviteit, vrijheid, deeldrang, speelsheid, genot. Slecht is egoïsme, hebzucht, bezitsdrang, privé. Op dit moment verheerlijkt onze cultuur carrièrejagerij, competitie, efficiëntie en commercie. De moderne mens kan de dingen alleen nog via de religie van het 'nut' en het geld begrijpen. Wij zullen een lachende beeldenstorm uitvoeren, de rijken uitjouwen, de lachende mens de macht geven en de collectieve vrijheid verheerlijken. Wij zullen respect uit collectieve daden halen, lol maken, vrij leren leven, gemeenschappelijk delen bezingen, en sociaal handelen de hemel in prijzen!

2. Het Westerse kapitalistische denken vervangen we stapsgewijs door het collectieve denken. Het egoïstische denken vertelt ons een verhaal dat niets op de wereld belangrijk is behalve wat ´nut´ heeft, of financieel zin heeft. De fantastische, levende realiteit wordt een koude, domme ´hulpbron´ die we kunnen gebruiken of verkopen. Ons prachtige bos is geen levend iets meer, maar een dode houtopslag, klaar om gebruikt te worden. Onze medemens (nog een prachtig ding) is geen mens meer, maar een portemonnee om leeg te kloppen, een punt in een dataset; arbeid om aan te verdienen. Liefde wordt een verstikkend contract dat we huwelijk noemen. Collectief denken zal levend maken, vrijheid brengen, betekenis geven, en het individu en de wereld hun kleur terug geven. Waar het Westers denken de wereld grijs, voorspelbaar en koud maakt, herstelt collectief denken die wereld als kleurrijk, vol onvoorspelbaarheid, creativiteit en warmte.


3. Het stoffige kapitalisme creëert telkens nieuwe behoeftes en verlangens, producten die we willen hebben en dromen die we willen najagen, die weer zorgen dat we nog harder moeten werken. Zo dienen we het systeem niet alleen tijdens werktijd maar ook in onze vrije tijd, als een gewillig legertje consumenten. Wij zullen laten zien dat alleen vrij, natuurlijk en collectief leven de wereld verder brengt. In een collectieve wereld is er genoeg en is werken voor je geld onzin. Werken uit liefde, lol, kameraadschap en waardering voor een ander is natuurlijk. We gaan vrijheid van werk mogelijk maken en de samenleving actief ontmarkten. Bij elk aspect van ons leven waar het kapitalisme dollartekens opplakt, scheuren wij er twee af.


4. Wij veranderen de bezitsrelaties. Egoïstisch privébezit verkleint de mogelijkheden van de maatschappij, terwijl vrolijk gemeenschappelijk gebruik deze mogelijkheden elke dag laat groeien en floreren. Privébezit zet hekken om een land en zet er bewakers op, gemeenschappelijk gebruik verwelkomt mensen, wekt creatieve vormen van gemeenschappelijk wonen op, zelfbeschikking over hun buurt, en het delen van dure machines waar niet iedereen één van hoeft te hebben. Wat het kapitalisme individueel en doodsaai heeft gemaakt (privéauto’s, netflix, thuis), zullen wij collectief en levend maken (de bus, met mensen naar de film, het leven op straat).


5. We staan een collectieve stad voor. Niet langer zullen we ons angstig door de moderne omgeving bewegen, op de hoede, bespied door camera’s, gedwongen door de architectuur, oncomfortabel door sexualiserend, objectificerend gefluister, in een Disney-achtige consumptie-plek. Wij zullen veilig en vrij zijn, gelijkwaardig, zonder angst, hard spreken en de markt weglachen. We herbouwen onze steden: de vormeloze heuvels van beton en onbegaanbare velden van glas en staal, zullen we transformeren in levende, organische plekken, waar we de seizoenen in volle glorie beleven. Waar winstjagerij onze cultuur kapotmaakt en vervangt door zielloze winkelcentra, zullen we gemeenschap en cultuur terugbrengen. Uit de as van de verkoop zal het delen verrijzen. Uit de ruïnes van de ´gladgemaakte´ en gecontroleerde straten, zullen vrije, collectieve ruimtes ontstaan, waar ieder mens mag meebouwen.


6. In de maatschappij dwingen we ecologische productie af, en stoppen we de extractieve industrieën met zoveel spierkracht als nodig. Grote industrieën worden gemeenschappelijk bezit, via het concept van democratisch zelfbeheer door de werknemers. Op het niveau van de geest herdefiniëren we de relatie met land, water, natuur en dieren als de levende realiteit waar wij onderdeel van zijn, in plaats van een doods eigendom, dat je je toe kunt eigenen en dat buiten onszelf bestaat.


7. Het inzien van ieders sociale positie is cruciaal voor het bouwen van de nieuwe wereld. Wij maken ons vrij van het idee dat de mens een individueel wezen is, met eigen verworven denken en daden. De collectieve wereld weet dat de mens een samenraapsel is van toeval, van sociale omgeving, van de keuzes van de machtigen. Onze Westerse wereld is een die nog steeds profiteert van extractie, uitbuiting, ontheemding en moord – alles om macht en kapitaal veilig te stellen. Het leed dat is aangedaan en nu nog wordt gevoeld zal worden rechtgezet. We populariseren alternatieve vormen van kennis en zijn die het Westerse denken niet eigen is.


8. Alle achterhaalde tweedelingen (dualiteiten) die collectiviteit in de weg staan verwerpen we. Zoals het verlichtingsdenken mens en natuur uit elkaar drijft, maken wij ze weer een harmonieus één. Waar de conservatieven mensen van elkaar vervreemden op basis van sociaal-culturele verzinsels, maken wij ze weer één. De collectivist weet hoe het via de geboorteloterij iedereen had kunnen zijn, maar zichzelf is geworden.


9. Wij gaan voor nieuwe esthetische principes: Uit de natuur gekomen volgen we haar terug: Organisch en speels is beter dan streng en gestroomlijnd. We willen het mos op de muren zien, de vloeiing van de regen. Verandering is leven. Het flitsende, rigide, het neon, het inhoudsloze wordt vervangen door het echte, het menselijke, het natuurlijke.


10. We bevrijden ons van het onechte. Wat mooi, goed en belangrijk is, is vervangen door wat verkoopt. In leven is het kapitalisme niet geïnteresseerd: elke dag opnieuw spendeert het miljoenen aan influencers, shows en advertenties – de propaganda waarmee dit systeem de verlangens van de moderne mens weet te programmeren. Wat collectief was (reizen, met mensen naar de film, het leven op straat) heeft dit systeem individueel gemaakt (privéauto’s, netflix, gamen, thuis). Wat de mens vervulling geeft – máken, kóken, leren – wordt elke dag door het kapitalisme opgezogen en afgepakt tot we, lui en afhankelijk gemaakt, alleen nog maar kunnen kópen, bestéllen, góóglen. Wat volgt? Denken, leven, spelen – oneconomische bezigheid – kan de moderne mens ten gevolge hiervan nauwelijks nog. Waar het vuur en de creativiteit zou moeten zitten ligt een onaangetaste droge noot, door mediafeeds en clickbait doorbakken. Wij bevrijden ons daarvan! Wij gaan vrij en collectief leven!